Integratsiooni Sihtasutus 2000
Tiigrihüppe Sihtasutus 2001/2002
Hasartmängude Nõukogu 2001/2002, 2002/2003
Tallinna Haridusamet 2001/2002, 2002/2003
Tallinna Nõmme Kultuurikeskus 2002/2003
Kirjastus Olion 2003/2004
Eestii Kultuurkapital 2003/2004
Kirjastus Ilmamaa  2003/2004
Topten  2003/2004

2003/2004

2003/2004
2003/2004
2003/2004