"LUGEDA ON MÕNUS" PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED:
 
Projekt “Lugeda on mõnus” on Eesti koolide õpilaste ja neid juhendavate õpetajate vabatahtlik liikumine, mis kestab igal õppeaastal septembrist juunini. Projekti käigus loetakse põnevaid raamatuid ning toimub loetud raamatute arutelu Interneti vahendusel.
 
Projektil on oma kodulehekülg aadressil  http://www.lom.edu.ee

ning jututuba aadressil http://tubaver.havike.eenet.ee/lom/

Projekti patroon on välisminister Urmas Paet

 EESMÄRGID:
  1. Säilitada lugemiskultuuri
  2. Arendada laste kirjaoskust ja analüüsivõimet
  3. Pakkuda konkreetseid ülesandeid ja läbi selle arendada arvuti ja Interneti kasutamise oskust
  4. Sisustada murdeealiste laste vaba aega, kujundada nende väärtushinnanguid, pakkuda suhtlemisvõimalusi ning suunata neid raamatuid lugema
  5. Aidata vene õppekeelega koolide õpilastel integreeruda Eesti ühiskonda ja tutvuda eakaaslaste koolieluga
  6. Pakkuda kuulmispuuetega lastele võrdseid võimalusi töötamiseks koos tavakooli õpilastega Interneti vahendusel
  7. Pakkuda erinevaid võimalused eesti keele ja kirjanduse õpetamiseks koolides
  8. Pakkuda eesti keele õpetajatele virtuaalset õpikeskkonda, mis  võimaldaks välja töötada metoodika, kuidas kasutada arvutit eesti keele tunnis

 OSALEJAD:

  1. 5. – 9.klasside õpilased eesti ja vene õppekeelega koolidest ja Tartu ja Tallinna kurtide koolide õpilased, kes tunnevad huvi lugemise ja/või arvuti kasutamise vastu
  2. Kõik Eesti koolide õpetajad ning raamatukogude juhatajad, kes valutavad südant tänapäeva laste vähese lugemishuvi pärast.

OSALEJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED:


 Õpilased:

Õpilasel on õigus

Õpilasel on kohustus

 Juhendajad:

Juhendaval õpetajal on õigus

Juhendaval õpetajal on kohustus
 
TÖÖKORRALDUS:
 
Projekti põhitegevus toimub Interneti jututoas http://tubaver.havike.eenet.ee/lom/, kus analüüsitakse eelnevalt valitud raamatuid. Lisaks koolitatakse juhendajaid ja korraldatakse õpilastele kolm kohtumist.

 PROJEKTI JUHT JA KOORDINAATORID
 
Projekti koordinaatorid on
Hele Kriisa 58143477 Laagri Koolist  ja Anu Ratasep 55 562929 Rocca al Mare Koolist
lom@lom.edu.ee .
 
Koordinaatorid kohustuvad:

Koordinaatorid püüavad leida projektile sponsoreid.